• Kunnossapitopäällikkö
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Kuopio
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Kuopion kaupunki

Hae kunnossapitopäälliköksi Kuopion kaupungille

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella on haettavana kunnossapitopäällikön virka 9.5.2022 klo 12 mennessä. Työ alkaa 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kunnossapitopäällikkö johtaa kaupungin maa-, vesi-, liikenne- ja yleisten alueiden käytön mahdollistavan hoidon ja kunnossapidon sekä kuntateknisten verkostojen ja kaupunkiviheralueiden kunnossapidon tilaajatoimintaa, pysäköinninvalvonnan järjestämistä, ammattimaisen vesiliikenteen satamatoiminnan, aluspalvelujen sekä pienvenepaikkojen järjestämistä, yksityisteiden käytön tukemisen, neuvonnan ja avustamisen palveluja sekä edelleen omalta osaltaan hulevesiasioiden ja kaupunkipyöräjärjestelmän asioita sekä osallistuu ulkoliikuntapaikkojen ja luontoympäristön kunnossapitotyön tilaajatoimintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kunnossapitopäällikön pääasiallisena työnä on huolehtia vastuulla olevan infraympäristön toimivuudesta. Apuna työssä on yli 10 asiantuntijan kunnossapitotiimi. Kunnossapitopäällikkö vastaa tarvittavien töiden tilaamisesta tiimin kanssa. Pysäköinninvalvonta on järjestetty erillisesti, mutta kuuluu hallinnollisesti kunnossapidon tehtäväalueeseen. Kunnossapitopäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä palvelualueen muiden vastuualueiden ja kaupungin sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Mitä odotamme hakijalta?

Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (DI, AMK) yhdyskuntatekniikan alalta, myös vastaava aiempi opistoinsinöörin tutkinto hyväksytään. Myös muu tekninen tausta esim. hortonomin koulutus hyväksytään, mikäli hakijalla on laaja kokemus katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon alalta. Tehtävän hoidossa vaaditaan hyvää kokemusta yleisten alueiden kunnossapito-, rakentamis- ja suunnittelutehtävistä sekä näyttöä laajojen kokonaisuuksien hallinnasta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, esimiestaitoja, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä monipuolisia tietoteknisiä taitoja.

Virkaan valitulla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti.

Tietoa yksiköstä

Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa mm. kaupungin katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vuonna 2022 kunnossapidon tehtäväalueen menot arvioidaan noin 18 miljoonaksi euroksi. Kunnossapidettäviä väyliä on kaupungissa noin 900 km (noin 500 km ajoratoja, noin 400 km jalkakäytäviä/pyöräilyväyliä).

Kunnossapidon palvelut vastaa palveluprosessina liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapidosta, yleisten alueiden ja puistojen kunnossa- ja puhtaanapidosta, katu- ja yleisten alueiden valaistuksesta, pysäköinnin valvonnasta, satamista, osasta ulkoilu- ja virkistyspalveluja, yksityisteiden lakisääteisistä tehtävistä ja avustamisesta, toritoiminnoista yleensä ja Kauppa- ja Satamatorin osalta yhteistyössä kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa, omalta osaltaan hulevesistä ja kaupunkipyöräjärjestelmästä sekä väestönsuojelusta.

Lisätietoja

Viran työaika on 36,25 h/vko

Tehtäväkohtainen palkka 4645,88 euroa

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja virasta antavat:
kaupungininsinööri Ismo Heikkinen,
p. 044 718 5656
henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen, p. 044 718 5116

Yhteystiedot Lisätietoja virasta antavat kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, puh. 044 718 5656 tai
henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen, p. 044 718 5116
Työpaikan osoite 70100 KUOPIO
Palkkaus 4645,88
Työ alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 09.05.2022 klo 12:00