• Lehtori, talotekniikan ala
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Raahe
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Koulutuskuntayhtymä Brahe

Sykkiikö sydämesi opetukselle ja ohjaukselle? Saavatko opiskelijoiden onnistuminen tai uudet opetuksen mahdollisuudet Sinut innostumaan? Haluatko olla mukana valmentamassa opiskelijoita työelämään, yrittäjäksi ja jatko-opintoihin? Nyt Sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän opetusta ja ohjausta, joten tule meidän brahelaisten uudeksi työkaveriksi!

Haemme osaavaan joukkoomme TALOTEKNIIKAN LEHTORIA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Talotekniikan alalle haettava lehtori vastaa talotekniikan alan ammatillisten aineiden teoria- ja työsaliopetuksesta Koulutuskeskus Brahen eri oppimisympäristöissä. Tehtävässä menestyäkseen henkilöllä on hyvä olla monipuolinen talotekniikan eri osa-alueiden osaaminen, kuten mm. lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtotöiden käytännön töiden tuntemus. Opetus sisältää teoriaopetusta lähiopetuksena ja verkko-oppimisympäristöissä sekä käytännön töiden opetusta työsalissa ja opiskelijoiden työelämäjaksoilla. Valitun henkilön osaamisen mukaan tehtävään voidaan sisällyttää myös muuta opetus- ja ohjaustyötä, hanke- tai kansainvälisyystyötä sekä osallistumista talotekniikan alan opetuksen kehittämistyöhön. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena, jolloin myös soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä henkilöt, joilla ei ole opettajan pätevyyttä voidaan huomioida hakijoina.

Arvostamme vahvaa käytännön kokemusta talotekniikan alan työtaitojen opetuksessa, taitoa toteuttaa verkko-opetusta, valmiutta työskennellä muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä käytännön työkokemusta ja hyviä työelämäyhteyksiä. Lisäksi arvostamme toisen asteen ammatillisen koulutuksen tuntemusta (ml. ammatti ja erikoisammattitutkinnot) sekä osaamista opiskelijoiden uraohjauksesta jatko-opintoihin ja työelämään. Erityisopettajan pätevyys sekä englannin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää rohkeaa asennetta uusille kokeiluille, tiimityötaitoja sekä käsitystä siitä, miten oppija voi hyödyntää osaamistaan omassa toiminnassaan ja tulevassa ammatissaan.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa on neljän (4) kuukauden koeaika. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.brahe.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Tuija Nurkkala
Toimialapäällikkö tekniikan alat
p. 0400 252138
tuija.nurkkala@brahe.fi

Yhteystiedot Tuija Nurkkala Toimialapäällikkö tekniikan alat p. 0400 252138 tuija.nurkkala@brahe.fi
Työpaikan osoite Tervahovinkatu 2, 92150 RAAHE
Työ alkaa 01.08.2022, 1.8.2022
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 30.04.2022 klo 23:30