• Rakennustarkastaja
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Rantasalmi
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Rantasalmen kunta

Meillä pääset osaksi ympäristötoimen mukavaan porukkaan rakentamaan ja kehittämään sulkavalaista ja rantasalmelaista arkea.

Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu mm.

  • MRA 4 § 3:n mukainen kelpoisuus (MRA 108 §:n mukainen siirtymäsäännös)
  • ratkaisee toimenpide- ja rakennuslupa-asiat
  • suorittaa katselmukset
  • ohjaa ja neuvoo rakennushankkeisiin ryhtyviä
  • toimii johtavan rakennustarkastajan varahenkilönä
  • osallistuu kaavoitukseen ja poikkeamislupiin liittyvien asiakokonaisuuksien valmisteluun

Tehtävässä noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä terveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää hallintomenettelyiden sekä lainsäädännön tuntemista. Eduksi katsotaan hyvää maankäyttö- ja rakennuslain tuntemusta. Lisäksi arvostamme erittäin paljon asiakaspalvelutaitoa ja tietoteknistä osaamista sekä oma-aloitteellisuutta.

Tehtävien hoito ei edellytä oman auton käyttöä vaan työnantaja osoittaa tarvittaessa auton rakennusvalvonnan käyttöön.

Hae tehtävää täältä > löytyvästä linkistä 20.5.2022  klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja:
Johtava rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen, 040 571 1689, mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi,
Hallintopäällikkö Harri Korhonen, 040 733 5670, harri.korhonen@rantasalmi.fi