• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Tekninen johtaja
  • Savitaipale
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Savitaipaleen kunta

Savitaipaleen kunta hakee teknistä johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tekninen johtaja on teknisten palveluiden toimialajohtaja ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja huolehtii teknisen toimen asioiden valmistelusta rakennustarkastajan ja kiinteistöpäällikön kanssa. Lisäksi hän vastaa kunnallisen lämpö- ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta.

Tekniseen toimialaan kuuluvat mm. kaavoitus, maankäyttö, ympäristön suunnittelu, MRL:n mukainen rakennusvalvonta ja poikkeamisluvat, katujen kunnossapito ja hoito, rakennuttaminen sekä kunnan kiinteistöjen käytöstä ja huollosta päättäminen.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon tuntemusta, kokemusta vastaavista tehtävistä ja esihenkilönä toimimisesta sekä kykyä johtaa kokonaisuuksia. Talonrakennusosaaminen katsotaan eduksi. Muita edellytyksiä tehtävän hoitamiselle ovat hyvät vuorovaikutustaidot, nykyaikaiset viestintä- ja verkostotaidot sekä kyky valmistella asioita päätöksentekoon, tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta niin talouden, lainsäädännön kuin työn vaikuttavuudenkin näkökulmista. Ajokortti ja oma auto on välttämätön.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva teknisen alan korkeakoulututkinto tai vankka kokemuksella hankittu ammattitaito vastaavista tehtävistä. Lisäksi luemme eduksi kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen, hankintaosaamisen sekä henkilöstöjohtamis- ja alaistaidot.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, voit myös esittää palkkatoiveen. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ alkaa 2.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijoille voidaan teettää soveltuvuusarviointitesti.

Lisätietoja

http://www.savitaipale.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela puh. 0400558063, teknisen lautakunnan pj. Juhana Liimatainen puh. 0405143870, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 0407244603 (3.-9.3.2023) tai kunnanhallituksen pj. Janne Hölsä puh. 0405126291. Sähköposti kaikilla etunimi.sukunimi(at)savitaipale.fi.

Haku päättyy 09.03.2023 klo 14:00