• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Tekninen johtaja
  • Nurmes
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Nurmeksen kaupunki

Uudistuva Nurmes hakee kaupunkirakennepalveluiden toimialalle teknistä johtajaa.

Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa elinvoimaisen, toimivan ja viihtyisän elinym-päristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta asukkaiden ja elinkeinoelämän muut-tuvat tarpeet huomioiden.

Teknisen johtajan vakinaiseen virkaan haetaan monipuolista osaajaa, jolla on jo vahvat näytöt onnistumisista organisaation ja henkilöstön johtamisesta.

Tekninen johtaja vastaa kaupunkirakennepalveluiden toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Tekninen johtaja vastaa kaupunkirakennelautakunnan ja kaavoitusjaoston asioiden valmis-telusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Tehtävä voi hakijan kiinnostuksen, kokemuksen ja soveltuvuuden perusteella sisältää oman työn ohella hoidettavan jonkun teknisen toimen erityisvastuualueen.

Kelpoisuusvaatimukset:
– soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto
– riittävä kokemus johtamistehtävistä

Työssä edellytetään johtamistaitoa, talouden hallintaa ja strategista kehittämisotetta, hyviä neuvottelu-, esimies- ja vuorovaikutustaitoja, sekä paineensietokykyä ja taitoa priorisoida työtehtäviä. Eduksi luetaan kunnallisen päätöksenteon ja toimintaympäristön tuntemus.

Nurmeksen kaupungin työntekijöitä halutaan auttaa onnistumaan ja viihtymään työssään ja siksi tarjolla on monipuolisia henkilöstöetuja, mm. ePassi, osittainen etätyömahdollisuus, koulutusta osaamisen kehittämiseen, kattava työterveyshuolto sekä kokeneen työyhteisön tuki.

Virka täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Palkkaus TS:n mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää 17.5.2023 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi – sivujen kautta. Sähköiseen hakulomakkeeseen on tallennettava kaikki se työkokemus ja koulutus, johon hakija haluaa työtä hakiessaan viitata. Hakijan tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.nurmes.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Kaupunginjohtaja Pasi Parkkinen puh. 040 104 5001
Vt. tekninen johtaja Olli Kakkinen puh. 040 104 5752