• tuotantopällikkö
  • Lappeenranta
  • Julkaistu: syyskuu 15, 2020

Lappeenrannan kaupunki

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee tuotantopäällikköä monipuolisiin työtehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Tuotantopäällikkö vastaa kadut ja ympäristö vastuualueen suunnittelu ja rakennuttaminen palveluyksiköstä. Palveluyksikköön kuuluu tällä hetkellä suunnittelun ja rakennuttamisen toimintayksiköt.

Tuotantopäällikön tehtäviin kuuluu toiminnan johtaminen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen ohjaaminen, sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäyhteistyö sekä sopimuksien valmistelu. Hän vastaa edellä mainittujen asioiden taloudesta ja toiminnan kehittämisestä sekä yhteensovittamisesta. Tärkeänä osana tehtävää on päätöksentekoon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko.

Tehtäviin kuuluu myös infrarakentamiseen liittyvien hankintojen ohjaaminen sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua erilaisiin liikennejärjestelmään liittyviin hankkeisiin. Olennainen osa tehtävää on esimiestehtävät ja toiminnan kehittäminen sekä erilaiset hankkeet.

Kelpoisuusvaatimuksena tuotantopäällikön virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi insinööri) sekä käytännössä osoitettu perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin yhdyskuntatekniikassa.

Ammattitaidon lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, esimieskokemusta, oma-aloitteisuutta ja valmiutta suorittaa itsenäisiä ratkaisuja sekä kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta ja julkisista hankinnoista. Lisäksi toivomme rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin pätevyyttä. Tehtävä edellyttää perus it-järjestelmien hallintaa.

Palkkaus on teknisten sopimuksen mukainen.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2021. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakemukset tulee tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Tuotantopäällikkö.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 12.10.2020 kello 12.00. Haastateltaville lähetetään kutsu haastatteluun hakuajan päätyttyä.