• Kaavasuunnittelija
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Loviisa
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Loviisan kaupunki / Lovisa stad

Kaavasuunnittelijan tehtävä, yleiskaavoitus - Loviisan kaupunki

KAAVASUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ – YLEISKAAVOITUS

Merellinen Suomen paras pikkukaupunki Loviisa etsii suunnitteluhenkistä asiantuntijaa kannustavaan, innovatiiviseen ja mukavaan joukkoomme. Kyseessä on Loviisan kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolle sijoittuva uusi vakituinen työsuhde. Kaavasuunnittelijan tehtävänä on pääasiassa yleiskaava-asiakirjojen laatiminen ja kaavoitusta palvelevien selvitysten laatiminen ja laadituttaminen. Tehtävään sisältyy jonkin verran myös ranta-alueita koskevien poikkeamislupapäätösten sekä suunnittelutarveratkaisujen valmistelua. Yleiskaavahankkeissa kaavasuunnittelija työskentelee pääsääntöisesti toisen kaavoittajan työparina. Tehtävänkuva tarkentuu valittavan henkilön osaamisen ja koulutuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva Suomessa suoritettu yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto, esimerkiksi suunnittelumaantieteestä tai maanmittauksesta. Yleiskaavojen suunnittelutyössä tullaan jatkossa käyttämään pääasiassa QGis-ohjelmistoa. Loviisan kaupungin käytössä on käytössä Trimble Locus rekisteri- ja paikkatieto-ohjelmisto. Hakijalta edellytetään käytettävien suunnitteluohjelmistojen riittävää osaamista. Toivomme erityisesti QGis-ohjelmiston osaamista. Arvostamme tehtävänkuvaan liittyvää työkokemusta, yhteistyötaitoja sekä pitkäjänteistä suunnitteluotetta. Ranta-alueita koskevan lupamenettelyn tai kaavoituksen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista hallintaa sekä toisen kotimaisen kielen riittävää hallintaa.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme kilpailukykyisen teknisten sopimuksen mukaisen palkan. Lisäksi maksetaan ammattialalisää aiemman työkokemuksen perusteella. Loviisan kaupungilla on joustavat etätyökäytännöt.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 17.4.2023 klo 15.00 mennessä kuntarekry.fi:n kautta, sähköpostitse osoitteeseen tekninen@loviisa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskus, Kaupunkisuunnittelu, PL 77, 07901 Loviisa. Hakemus tulee otsikoida: yleiskaavoittaja Loviisa. Loviisan kaupungilla on tarvittaessa oikeus hylätä kaikki hakemukset.

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403 / marko.luukkonen@loviisa.fi tai kaavoittaja Sisko Jokinen, puh. 040 555 344 / sisko.jokinen@loviisa.fi