• Kaavoitusarkkitehti
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Pihtipudas

Kotisivu Pihtiputaan kunta

Tervetuloa Pihtiputaan maankäyttötiimiin ja hyvään kuntatyöyhteisöön, jossa saa iloita ja jossa on tilaa huumorille! Maankäyttötiimi on pieni, mutta kehittämishaluinen ja monipuolinen asiantuntijaorganisaatio. Siihen kuuluu aluearkkitehti, kaksi kartoittajaa ja projektikohtaisia henkilöitä. Maankäytöllä on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä ja aluekehitystyössä laajemminkin. Maankäyttö on mukana monissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Olemme ajan hermolla ja jossain asioissa myös edelläkävijöitä. Yhteistyötä tehdään muiden kuntien kanssa sekä seutukunnalla että yli maakuntarajojen. Meitä työllistää jatkossa eniten tuulivoimakaavoitus ja laajemminkin vihreä siirtymä haasteineen ja mahdollisuuksineen.

Maankäytön tiimin tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä erilaiset maankäytön suunnittelua palvelevat asiantuntijatehtävät. Kaavoitusarkkitehtina tehtäväsi liittyvät yleis- ja asemakaavojen laadintaan, erilaisten maankäytön suunnitelmien ja selvitysten tekemiseen ja konsulttitöiden ohjaukseen. Työtehtäväsi tulevat painottumaan osaamisesi ja kokemuksesi mukaisesti, myös palkka ja nimike tarkentuvat näiden perusteella. Tavoitteena on, että valittava kaavoitusarkkitehti jatkaa kunnan kaavoittajana sen jälkeen, kun nykyinen aluearkkitehti jää eläkkeelle.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävään edellytetään kokemusta maankäytön suunnittelusta ja kaavoitustehtävistä sekä työskentelystä kunnallisessa organisaatiossa. Eduksi katsotaan kaavoittajan pätevyys (YKS). Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, monipuolista tietoteknistä osaamista, motivaatiota itsensä kehittämiseen sekä vastuullista otetta.

Lisätietoja

http://www.pihtipudas.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen puh. 044 4597380 ja aluearkkitehti Helena Raatikainen puh. 044 4597389.

Hakuaika päättyy: 7.2.2023 9.00

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.