• Kaavoitusinsinööri
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Kuusamo

Kotisivu Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialalle alueiden kehitys tulosalueelle haetaan kaavoitusinsinööriä.

Tilaa hengittää – Sua kutsuu Kuusamo

Ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä monipuolisten palveluiden Koillis-Suomen talousalueen elinvoimainen kaupunkikeskus. Meille tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.

Haemme KAAVOITUSINSINÖÖRIÄ.

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialalle alueiden kehitys tulosalueelle haetaan kaavoitusinsinööriä.

Viran tehtäväkuvaan kuuluu mm. rakentamisen ja maankäytön ohjaaminen, kaavoittamiseen liittyvät tehtävät eri kaavatasoilla, poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely, maaseutuohjelman täytäntöönpano ja siihen liittyvän kylien kehittämisen ohjaaminen, sekä toimialan maankäyttöön liittyvien kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena kaavoitusinsinöörin virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä työkokemus kaavoitustehtävistä (MRL § 10 ja MRA § 3). Eduksi luetaan kokemus työskentelystä kuntaorganisaatiossa, hyvät tietotekniset tiedot ja taidot, kyky toimia valmistelijana toimielinten kokousasioissa, hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi, englanti).

Kuusamon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilökuntaetuna paikkakunnan liikunta- ja kulttuuripalveluja. Kehitämme henkilöstön osaamista ja käytössä on liukuva työaika sekä mahdollisuus etätyöhön tehtävänkuvan niin salliessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Työntekijää autetaan paikkakunnalle asettautumisessa.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan sopimuksen mukaan. Hakuaikaa jatkettu 30.4.2024 saakka. Hakemus tulee tehdä 30.4.2024 klo 12.00 mennessä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 574349.

Alkuperäiset kelpoisuus- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

 

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: kehitysjohtaja Jari Karsikko, p. 040 860 8394 jari.karsikko@kuusamo.fi tai
kaavoittaja, tulosalueen johtaja Pekka Räisänen, p. 040 756 7881

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.