• Maankäyttöpäällikkö
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Masku

Kotisivu Maskun kunta

Maskun kunta jatkaa maankäyttöpäällikön viran hakuaikaa. Virkaa aikaisemmin hakeneet huomioidaan automaattisesti.

Maskun kunnan visiona on olla kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa elää hyvinvoivia kuntalaisia. Etsimme joukkoomme yhteistä visiotamme toteuttamaan vakituiseen virkasuhteeseen ammattitaitoista maankäyttöpäällikköä.

Maskun kunnanhallitus on 16.1.2023 hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen tulevan maankäyttöpäällikön toiminnasta Maskun ja Mynämäen kuntien alueella. Maankäyttöpäällikkö on Maskun kunnan viranhaltija, mutta hoitaa myös Mynämäen kunnan maankäyttöpäällikön tehtäviä. Työajankäyttö jakautuu sopijakuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa, Masku n. 56 % ja Mynämäki n. 44 %.

Maankäyttöpäällikön tehtävänä on toimia kuntien kaavoittajana (MRL 20 §) ja asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamiseen, osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin koordinointiin, viranomaisyhteistyöhön sekä suunnittelun ohjaamiseen (kaavoitusohjelmat, kaavoituskatsaus, jne.). Lisäksi maankäyttöpäällikkö huolehtii paikkatiedon ja ajantasakaavojen ajanmukaisuudesta, toimii kaavoitusmittauksen valvojana (MRL 54 b), avustaa kuntia maanhankinnan ja -luovutuksen maankäytön asiantuntijana, edustaa kuntia maankäyttöön liittyvissä toimituskäsittelyissä kunnan hallintosäännön mukaisesti sekä osallistuu alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis-, seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin maankäytön asiantuntijana. Maankäyttöpäällikkö opastaa kuntalaisia kaavoitusta ja maankäyttöä koskevissa kysymyksissä sekä osallistuu suunnittelutarve- ja poikkeamislupa-asioiden valmisteluun ja/tai päätöksentekoon kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Edellytämme maanmittauksen diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa sekä MRL 20 § mukaista kaavoitustehtävien hoidon edellyttämää pätevyyttä. Eduksi luetaan kokemus kaavan laatijana toimimisesta sekä paikkatiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Odotamme hakemuksia 11.4.2023 klo 10 mennessä. Hakemus jätetään www.kuntarekry.fi palvelun kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.masku.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

 

Yhteystietomme

Vs. kunnanjohtaja/Talous ja henkilöstöjohtaja Jenni Sipilä, jenni.sipila@masku.fi; puh. 044 7388 320.

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.