• Maankäyttöpäällikkö
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Loppi
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Lopen kunta

Maankäyttöpäällikön virka avataan uudelleen hakuun, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Lopen kuntaan haetaan vakituiseen virkasuhteeseen kunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoimaisuuden kehittämisestä innostunutta MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖÄ, alkaen heti tai sopimuksen mukaan.

Tulevaisuudessa on yhä kasvava tarve tehostaa kunnan maankäyttöä tukemaan elinvoiman myönteistä kehittymistä. Tämä tarkoittaa rakennetun ympäristön kuntastrategiapohjaista johtamista uuden asuntotuotannon ja yritystoiminnan mahdollistamiseksi sekä uusien yrittäjien ja asukkaiden kuntaan houkuttelemiseksi. Tapauskohtaisen kaavoittamisen ja maankäytön tarkastelun rinnalla huomio ja toimenpiteet tulee kohdistaa kokonaisvaltaiseen kunnan kehittymistä edistävään strategiseen tarkasteluun, mikä edellyttää hyvää asiantuntijaosaamista ja näkemyksellisyyttä.

Maankäyttöpäällikkö toimii maankäytön tehtäväalueella esimiestehtävässä. Maankäyttöpäällikkö toimii kunnan kaavoituksesta vastaavana viranhaltijana tuoden osaamisensa ja panoksensa myös kunnan elinvoiman kehittämisen tarpeisiin. Maankäyttöpäällikön tehtäviin lukeutuu kaavoitukseen liittyvien tehtävien lisäksi mm. maakauppojen, maankäyttösopimusten sekä uutta yritystoimintaa generoivien tarvelähtöisten maankäytön ratkaisujen valmistelu ja toteutus. Maankäyttöpäällikkö osallistuu kunnan elinkeinoasioiden hoitoon ja kehittämiseen kunnanjohtajan tukena ja on kunnan elinkeinoasioiden neuvottelukunnan sihteeri.

Tehtävän keskeinen osa-alue on kunnan kaavoittajana toimiminen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti. Tärkeää tehtävässä on ymmärtää ja osata nykyaikaiset kaavoitusprosessit ja niiden kytkeytyminen kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja palvelujen järjestämiseen. Tehtävään kuuluvat lisäksi muun muassa poikkeamislupapäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen tekeminen. Maankäyttöpäällikkö toimii aktiivisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin kunnan sisällä kuin kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Maankäyttöpäällikkö vastaa myös maankäytön tehtäväalueen budjetoinnista ja budjettiseurannasta.

Edellytämme kaavoitukseen ja maankäytön suunnittelutehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä tehtävän vaativuuden edellyttämää riittävää kokemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta kokemusta kaavoitustehtävistä ja kaavoituksen lakien ja säännösten sekä menettelytapojen hallitsemista sekä elinvoiman kehittämisen osaamista ja kokemusta, kehittämisorientoituneisuutta ja strategiakyvykkyyttä. Lisäksi edellytämme kykyä ja halua toimia itsenäisessä ja vastuullisessa tehtävässä. Hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellytyksiä. Kunnan tahtotilan huomioiminen on luonnollisesti kaiken tekemisen ja kehityksen lähtökohta.

Valittavalta henkilöltä odotetaan oma-aloitteisuutta, päätöksenteko- ja paineensietokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Viestinnässäsi olet selkeä ja johdonmukainen, osaat kiteyttää sanomasi. Pystyt tiivistämään nopeasti näkemyksesi käytettävissä olevien tietojen pohjalta.

Arvostamme kokemusta kunnallishallinnosta, kykyä jäsentää suuria linjauksia sekä kykyä käyttää kaavoitusohjelmistoja keskeisenä osana työnkuvaa ja työnsuunnittelua. Kunnassa on käytössä tällä hetkellä YT-CAD -suunnitteluohjelmisto. Arvostamme myös aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, pyyteetöntä halua palvella niin kuntalaisia, työkavereita kuin muitakin asiakkaita sekä ratkaisukeskeistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi sitoutuminen Lopen kunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen on meille tärkeää. Arvostamme luovuutta, rohkeutta ja uteliaisuutta siirtyä pois omilta mukavuusalueilta sekä aitoa halua oppia uusia asioita ja kehittää omaa osaamista. Olet palveluhenkinen ja yhteistyökykyinen. Positiivinen ja optimistinen suhtautuminen työhön ovat meillä peruslähtökohtia työssä onnistumisen kannalta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkatoiveen voi esittää. Tehtävään valittavan on esitettävä lääkärin myöntämä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 15.12.2022 klo 23.00 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, hakemuksen liitteeksi kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Lisätietoja

http://www.loppi.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Mikko Salmela 040 630 6401 sekä tekninen johtaja Tapio Jokela 040 330 6048.

Yhteystiedot Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Mikko Salmela 040 630 6401 sekä tekninen johtaja Tapio Jokela 040 330 6048.
Työpaikan osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI
Palkkaus Palkkatoive
Työ alkaa Heti tai sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 15.12.2022 klo 23:00