• Paikkatietokäsittelijä
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Lappeenranta

Kotisivu Lappeenrannan kaupunki

Tule Lappeenrantaan Saimaan rannalle, lähelle luontoa, keskelle yhtä Euroopan vihreimmistä kaupungeista.

Tarjolla toistaiseksi voimassa oleva paikkatietokäsittelijän työsuhde

Paikkatietokäsittelijän tehtäviin kuuluu mm.
– erilaisten kartta-aineistojen ylläpito
– 3D-kaupunkimallin teko ja ylläpito
– kiinteistötoimitusten karttojen valmistus
– osoitepäätösten valmistelu
– rakennusrekisterin tietojen ylläpito
– aineistojen tiedonsiirto ja
– asiakaspalvelu.

Lisäksi työtehtäviin kuuluu tarvittaessa, erityisesti kesäisin, maastomittaustehtävät kuten rakennusvalvonta- ja kadunrakennusmittaukset sekä muut maaomaisuuden hallinnan vastuualueen työtehtävät.

Pääasiallinen työvälineemme on Trimble Locus kartta- ja kuntarekisteriohjelmisto, jonka tuntemus katsotaan eduksi. Maastomittauslaitteina käytämme Trimblen kalustoa ja mittausohjelmistoina Locuksen lisäksi mm. 3D-Win ja Trimble Business Center-kokonaisuuksia.

Hakijalta edellytetään kartoittajan koulutusta tai muuten tehtävää varten hankittua riittävää kokemusta.

Työtehtävän hoitaminen vaatii maanmittauksen ja kiinteistötehtävien perushallintaa, hyvää tietokoneen, paikkatieto- ja toimisto-ohjelmien käsittelytaitoa, 3D-hahmotuskykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Työnkuvan sisältäessä myös itsenäistä maastotyöskentelyä on kokemus maastomittauslaitteistojen käytöstä sekä maastotyöskentelystä välttämätön.

Työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja käytännön tukea saa kollegoilta.

Tehtävä sijoittuu Lappeenrannan kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialan maaomaisuuden hallinnan vastuualueelle, joka vastaa maapolitiikasta, paikkatieto- ja tonttipalvelusta, maa-, vesi- ja metsäomaisuudesta sekä kiinteistönmuodostuksesta ja yksityistieasioista. Paikkatietokäsittelijän työpiste tulee sijaitsemaan Lappeenrannan kaupungintalolla ja maastomittauskaudella tarpeen mukaan maastomittauksen toimintayksikön toimitiloissa.

Arvostamme työntekijöitämme. Etuihimme kuuluu mm. liikunta-, kulttuuri- ja polkupyöräetu sekä säännölliset koulutukset.

Lappeenranta on savuton työpaikka.

Hakeminen:

Hakuaika päättyy 9.6.2023 klo 15.00. Hakijoita voidaan kutsua haastatteluun jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakemus pyydetään täyttämään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Toimi täytetään 1.9.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2446 euroa. Tehtävään sovelletaan 6 kk koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

 

Yhteystietomme

Paikkatietopäällikkö Janne Villanen, puh 040 589 9988, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi (poissa 15.-21.5.2023) ja
kaupungingeodeetti Riitta Ruutiainen, puh. 040 718 0954, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.