• Pintakäsittelyalan opettaja
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Hyvinkää

Kotisivu Hyria koulutus Oy

Enemmän osaamista – Enemmän asennetta. Haluatko tehdä jotain todella merkityksellistä? Meillä on sinulle opettajan tehtävä.

Haemme pintakäsittelyalan vahvaa osaajaa vakituiseen työsuhteeseen kehittämään pintakäsittelyalan opetusta rakentamisen alan moniammatilliseen tiimiin. Edellytämme pintakäsittelyalan laaja-alaista osaamista ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta pintakäsittelyalalta sekä käytännön työkokemusta maalarin työstä. Eduksi luetaan kokemus ammatillisesta koulutuksesta.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Mika Auvinen, mika.auvinen@hyria.fi, p. 050 365 5747
Työpaikan osoite Karankatu 3-5, 05800 HYVINKÄÄ
Palkkaus Yksityisen opetusalan TES:in mukaan
Työ alkaa 02.08.2021
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta