• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Talotekniikka-alan opettaja (kouluttaja)
  • Riihimäki

Kotisivu Hyria koulutus Oy

Enemmän osaamista – Enemmän asennetta. Haluatko tehdä jotain todella merkityksellistä? Meillä on sinulle opettajan (kouluttajan) tehtävä.

Haemme talonrakennusalan opettajaa (kouluttajaa) (päivä- ja iltakoulutukseen). Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti talonrakennusalan perus- ja ammattitutkintojen, oppisopimusopiskelijoiden sekä muun koulutuksen vastuukouluttajana toimiminen, näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, oppilaitoksen omakotitalotyömailla toimiminen, mahdollisten asiakastyökohteiden ohjaus, yhteistyö alan yrityskumppaneiden kanssa sekä alan koulutuksen kehittämiseen osallistuminen. Edellytämme vahvaa käytännön työkokemusta opetettavista talonrakennusalan osa-alueista. Arvostamme lisäksi hyviä ohjaustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sosiaalisia taitoja sekä ammatillisen koulutuksen tuntemista.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Mika Auvinen, mika.auvinen@hyria.fi, p. 050 365 5747
Työpaikan osoite Sakonkatu 1, 11100 RIIHIMÄKI
Palkkaus Amm. aik.koul.keskusten TES:in mukaan
Työ alkaa 02.08.2021, 2.8.2021
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta