• Rakennusalan opettaja
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Riihimäki

Kotisivu Hyria koulutus Oy

Haemme kahta rakennusalan ammattilaista rakennusalan opettajaksi. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti rakennusalan perustutkinnon opetus, näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, oppilaitoksen omakotitalotyömailla toimiminen, mahdollisten asiakastyökohteiden ohjaus, yhteistyö alan yrityskumppaneiden kanssa sekä alan koulutuksen kehittämiseen osallistuminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää laajaa käytännön työkokemusta opetettavista talonrakennusalan osa-alueista. Arvostamme lisäksi hyviä ohjaustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sosiaalisia taitoja sekä ammatillisen koulutuksen tuntemista.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Mika Auvinen, mika.auvinen@hyria.fi, p. 050 365 5747
Työpaikan osoite Sakonkatu 1, 11100 RIIHIMÄKI
Palkkaus Yksityisen opetusalan TES:in mukaan
Työ alkaa 02.08.2021, 2.8.2021
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta