• Sähköenergiatuotannon johtamisen projektipäällikkö/lehtori
  • Tekniikka
  • Kajaani

Kotisivu Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Sähköenergiatuotannon johtamisen ammattilainen, joka haluat kehittää alaa ja kouluttaa uusia tekijöitä alalle

Sinä sähköenergiatuotannon johtamisen ammattilainen, joka haluat kehittää alaa ja kouluttaa uusia tekijöitä alalle!
Sähköenergiatuotanto on nopeasti uudistumassa tuuli- ja aurinkoenergiatuotannon ja sähkönvarastointiratkaisujen avulla.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) käynnistyy ESR+ -rahoitteinen Osaamista energiamurrokseen johtamiseen -hanke, jossa on tavoitteena käynnistää sähköenergiatuotannon johtamiseen erikoistunut tekniikan alan ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus yhteistyössä Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen vastuuhenkilöksi ja kehitettävän koulutuksen suunnittelu- ja toteutustehtäviin KAMK hakee
sähköenergiatuotannon johtamisen projektipäällikköä/lehtoria määräaikaiseen tehtävään.

Tehtävänäsi on

– vastata Osaamista energiamurroksen johtamiseen -hankkeen toiminnasta KAMKissa ja yhteistyöstä Tampereen ja Vaasan
ammattikorkeakoulujen kanssa
– suunnitella ja toteuttaa sähköenergiatuotannon johtamiseen liittyvät opintojaksot erityisosaamisesi pohjalta ja osallistua
koulutuksen muiden opintojaksojen suunnitteluun yhdessä KAMKin muiden asiantuntijoiden ja
yhteistyöammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa
– ohjata opiskelijoiden projekti- ja opinnäytetöitä
– toteuttaa käynnistyvän koulutuksen opiskelijarekrytointiin liittyviä markkinointitoimenpiteitä
– rakentaa alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa yhdessä KAMKin muiden asiantuntijoiden ja
yhteistyöammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa
– viestiä hankkeesta ja sen tuloksista sidosryhmille ja suurelle yleisölle
– osallistua KAMKin muiden YAMK-koulutusten opetus- ja opinnäytetöiden ohjaustehtäviin erityisosaamisesi pohjalta sekä
muiden alaan liittyvien hankkeiden toteutukseen erityisosaamisesi pohjalta

Tehtävässä onnistuaksesi sinulla tulee olla

– soveltuvan alan (esim. sähkö-, automaatio- tai konetekniikka) yamk, DI- tai tohtoritutkinto
– työkokemusta sähköenergiatuotannon suunnittelu- ja johtamistehtävistä
– sujuva kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielitaito
– halu rakentaa, ylläpitää ja kehittää sähköenergia-alan kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
– osaamista kehittämishankkeiden johtamisesta
– kiinnostus kouluttamiseen sekä ammatillinen opettajanpätevyys tai valmius hankkia se työn ohessa
– kiinnostusta alan tutkimus- ja kehitystehtäviin

Tehtävä on kolmen vuoden määräaikainen tehtävä alkaen 1.5.2024 tai sovitusti. Tehtävä voidaan vakinaistaa määräajan jälkeen.
Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät Sivistan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.kamk.fi

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat:
Osaamisaluejohtaja Eija Heikkinen, eija.heikkinen@kamk.fi, 044 7101 202
Osaamisaluejohtaja Jari Kähkönen, jari.kahkonen@kamk.fi, 044 7101 303

 

Haku päättyy 17.04.2024 klo 16:00

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.