• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Talotekniikka-alan opettaja (kouluttaja)
  • Riihimäki

Kotisivu Hyria koulutus Oy

Enemmän osaamista – Enemmän asennetta. Haluatko tehdä jotain todella merkityksellistä? Meillä on sinulle opettajan (kouluttajan) tehtävä.

Haemme opettajaa (kouluttajaa) talotekniikka-alalle Riihimäelle. Opetettavina sisältöinä ovat putkiasennuksen osaamisalan ammatilliset sisällöt ja muina tehtävinä työelämäyhteistyöhön ja opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Edellytämme soveltuvaa alan koulutusta, vahvaa ja monipuolista alan työkokemusta ja työmaakokemusta (vähintään 3-5 v.). Tehtävä edellyttää kokemusta kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä, käyttövesi- ja viemäriasennuksista, putkistojen hitsauksesta ja eduksi luetaan kylmäalan osaaminen. Arvostamme lisäksi hyviä ohjaus- ja sosiaalisia taitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn sekä ammatillisen koulutuksen tuntemista.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Mika Auvinen, mika.auvinen@hyria.fi, p. 050 365 5747
Työpaikan osoite Sakonkatu 1, 11100 RIIHIMÄKI
Palkkaus Amm. aik.koul.keskusten TES:in mukaan
Työ alkaa 02.08.2021, 2.8.2021
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta