• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Talotekniikka-alan opettaja
  • Riihimäki

Kotisivu Hyria koulutus Oy

Enemmän osaamista – Enemmän asennetta. Haluatko tehdä jotain todella merkityksellistä? Meillä on sinulle opettajan tehtävä.

Haemme talotekniikka-alan opettajaa Riihimäelle. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti talotekniikka-alan perus- ja ammattitutkintojen opetus, oppisopimusopiskelijoiden ohjaus, näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus. Lisäksi tehtäviin kuuluu mahdollisten asiakastyökohteiden ohjaus, yhteistyö alan yrityskumppaneiden kanssa ja alan koulutuksen kehittämiseen osallistuminen. Edellytämme laajaa käytännön työkokemusta opetettavista talotekniikka-alan osa-alueista. Arvostamme lisäksi hyviä ohjaustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sosiaalisia taitoja sekä ammatillisen koulutusjärjestelmän tuntemista.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Mika Auvinen, mika.auvinen@hyria.fi, p. 050 365 5747
Työpaikan osoite Sakonkatu 1, 11100 RIIHIMÄKI
Palkkaus Yksityisen opetusalan TES:in mukaan
Työ alkaa 02.08.2021, 2.8.2021
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta