• Kokkola

Kotisivu Kokkolan kaupunki / Karleby stad

Kaupunkirakentaminen vastaa
– hankekohtaisen projektin teknisestä ja taloudellisesta kokonaishallinnasta ja hankinnoista yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen kanssa.
– hankekohtaisen suunnittelun resursoinnista, hankinnasta ja ohjauksesta.
– hankekohtaisesti rakennus-, toimenpide-ym. lupien hakemisesta
– hankekohtaisen toteutuksen vaatimista kilpailutuksista
– hankekohtaisen toteutuksen ja sen vaatiman valvonnan toteuttamisesta
– hankekohtaisesta dokumentoinnista ja takuuajan toimenpiteistä

Talotekninen asiantuntija osallistuu LVIA-teknisenä asiantuntijana nimettyjen uudisinvestointi- ja perusparannushankkeiden rakennuttamiseen, suunnittelun ohjaukseen ja toteutuksen valvontaan. Tehtävä sisältää myös kiinteistöjen huol-tojen ja vikakorjausten asiantuntijatehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu LVI-insinöörin tutkinto. Lisäksi arvostamme hy-vää LVI-alan tuntemusta, kykyä ohjata suunnittelua, suunnittelun ja urakoiden kilpailuttamisen tuntemusta sekä kokemusta työmaakäytännöistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta sekä suomen kielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Yhteystiedot Tupeli Sauli, LVI-tarkastusteknikko puh.044 780 9333, sauli.tupeli@kokkola.fi
Luomala Lasse, hankepäällikkö, puh 044 780 9966, lasse.luomala@kokkola.fi
Työpaikan osoite Kauppatori 5, 67100 KOKKOLA
Palkkaus Kuntien teknisten sopimuksen mukaan
Työ alkaa Sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta