• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Tekninen johtaja
  • Nousiainen
  • Tämä työpaikkailmoitus on vanhentunut, tai työpaikka on täytetty

Kotisivu Nousiaisten kunta

Turun kaupunkiseudulla hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Nousiaisten kunta hakee
TEKNISTÄ JOHTAJAA
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Virkaan valittu henkilö aloittaa työsuhteessa 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Perehdytysjakson jälkeen virkaan valittu aloittaa eläkkeelle siirtyvän teknisen johtajan
viransijaisena ja Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana 1.5.2023 alkaen. Varsinainen viranhoito
alkaa 1.11.2023 alkaen.

Tekninen johtaja toimii teknisen osaston päällikkönä, teknisen lautakunnan esittelijänä,
johtoryhmän jäsenenä ja Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Tekninen johtaja vastaa osaston
johtamisesta, taloudesta ja kehittämisestä sekä kunnan investointien suunnittelusta ja
toteutuksesta.

Teknisen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään rakennusinsinöörin (AMK) tutkinto tai
teknillisen opiston rakennusinsinöörin tutkinto. Hakijan eduksi katsotaan lisäksi tuntemus ja
työkokemus vesihuollon tehtäväalueesta, jota tarvitaan Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana
toimimisessa.

Edellytämme hyvää tietoteknistä osaamista. Lisäksi arvostamme työkokemusta rakennusalan ja
infra-alan tehtävistä, julkisten hankintojen osaamista, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta,
kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä, vesiyhtiön ja osakeyhtiölain tuntemusta.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden
kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 5292,31 euroa ja virkasuhteen ehdot määräytyvät TS:n
(teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen) mukaan. Nousiaisten Vesi Oy:n
toimitusjohtajan tehtävistä maksetaan erillinen kuukausikorvaus.

Hakuaika päättyy 7.12.2022 kello 12.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää
sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. Hakulomakkeeseen tulee liittää erillinen CV.
Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää
myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.
Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja teknisen johtajan virasta antaa tekninen johtaja
Jarmo Rauvola, puh. 044 435 5400 tai kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555.
Lisätietoja Nousiaisten kunnasta: www.nousiainen.fi.
Nousiainen 10.11.2022

Lisätietoja

http://www.nousiainen.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystiedot Tekninen johtaja Jarmo Rauvola, puh. 044 435 5400 tai kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555
Työpaikan osoite Nummentie 5, 21270 NOUSIAINEN
Palkkaus 5292,31
Työ alkaa 1.3.2023
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 07.12.2022 klo 12:00