• Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Yhdyskuntatekniikan päällikkö
  • Ruovesi

Kotisivu Ruoveden kunta

HAKUA JATKETTU! AIKAISEMMIN TOIMITETUT HAKEMUKSET HUOMIOIDAAN JATKOHAUSSA!

Ruoveden kunnan tekninen osasto hakee YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖÄ vakinaiseen virkasuhteeseen.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö:

– Vastaa kunnan omistaman katuverkoston ja liikennöityjen alueiden kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta.
– Johtaa vesilaitosta: vastaa vedenottamoiden sekä puhdistamoiden toiminnasta.
– Toimii esihenkilönä vesilaitoksen sekä yhdyskuntatekniikan kenttäväelle
– Tarvittaessa sijaistaa teknistä johtajaa sekä kiinteistöpäällikköä.

Eduksi katsomme:
– Suunnittelukokemus joltakin yhdyskuntatekniikan osa-alueelta: kadut, pihat, linjat ja putket, ja/tai vesi- ja viemärilaitos
– Aikaisempi työnjohtokokemus

Arvostamme
– Positiivista asennetta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
– Asiakaslähtöistä ajattelutapaa
– Kokemusta kuntahallinnosta
– Hyviä IT-taitoja

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. ins. AMK, DI).

Työssä noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön virkaehtosopimusta (Teknisen sopimus TS) ja kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus lähetetään sähköisenä kunnan kirjaamoon kirjaamo@ruovesi.fi otsikolla ”Yhdyskuntatekniikan päällikkö”. Muita reittejä jätettyjä hakemuksia ei huomioida haussa.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.7.2024 kello 23:59. Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei huomioida haussa.

Yhteystietomme

Tekninen johtaja Waltteri Martelin puh. 044 787 1340, waltteri.martelin@ruovesi.fi

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.