• Rakentaminen ja kaavoitus
 • Tekniikka
 • Yliopisto-opettaja (maa ja pohjarakenteet)
 • Tampere

Kotisivu Tampereen yliopisto

Haemme Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekuntaan päätoimista maa- ja pohjarakenteiden yliopisto-opettajaa rakennustekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmien opetukseen. Opetettavia aihealueita ovat hakijan taustasta riippuen esimerkiksi geotekniikka, pohjarakenteet, kalliorakentaminen ja maaperägeologia.

Tehtävä sijoittuu Tutkimuskeskus Terraan, joka on noin 40 täysi- ja osa-aikaisen työntekijän työyhteisö. Terra on Suomen johtava infrarakenteiden koulutus- ja tutkimusyksikkö, jonka toiminnan painopistealueita ovat geotekniikka, tie- ja ratarakenteet, infrarakenteiden digitalisaatio sekä näitä tukevat laboratorio- ja mittauspalvelut.  Yliopisto-opettajan työpanoksesta vähintään puolet kohdistuu opetustehtäviin ja puolet tutkimuskeskus Terran tutkimushankkeisiin.

Tutkimuskeskus Terrassa opetus ja tutkimus limittyvät toisiinsa kaikilla koulutustasoilla: opetus on tutkimusperusteista ja opettajat toimivat myös tutkijoina. Terra on alansa asiantuntijoiden arvostama ja vetovoimainen työpaikka, jossa on erinomainen yhteishenki.

Tehtävänkuvaus  

Maa- ja pohjarakenteiden yliopisto-opettajan tehtävänä on:

 • kouluttaa tulevia rakennusalan ammattilaisia
 • suunnitella, toteuttaa ja kehittää alan opetusta yhteistyössä muun opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa
 • ohjata opinnäytetöitä, erityisesti kandidaatintöitä
 • ohjata opiskelijoita ja osallistua opettajatutorointiin
 • osallistua rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön
 • edistää infra-alan kehitystä osallistumalla tieteelliseen tutkimustyöhön ja kehityshankkeisiin sekä osallistumalla tutkimushankkeiden ideointiin ja valmisteluun
 • seurata alansa tieteellistä kehitystä ja osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 Edellytämme  

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa maa-, pohja-, kallio- tai infrarakentamisen alueilta tai näitä lähellä olevilta muilta ammattialoilta esim. maa- tai kallioperägeologiasta
 • tutkimus- tai suunnittelutehtävien kautta hankittua alan osaamista ja käytännön perehtyneisyyttä
 • kokemusta opetuksesta, ohjauksesta ja/tai kokemusta oman ammattialan asioiden esittämisestä eri sidosryhmille sekä kykyä antaa kandivaiheen opetusta suomen kielellä
 • valmiutta osallistua maisterivaiheen opetukseen ja opinnäytteiden ohjaamiseen omalla osaamisalueellaan (esim. testaus-, mitoitus-, laskenta- ja mallinnusmenetelmät, kiertotalous, yhdyskuntatekniset rakenteet tai maarakennusmateriaalit)
 • halua omien ammatillisten valmiuksiensa jatkuvaan kehittämiseen tutkimuskeskus Terran toimialueella
 • hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • monipuolisia tietoteknisiä valmiuksia
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Arvostamme  

 • yliopistopedagogisia opintoja tai muita pedagogisia ansioita ja opetuskokemusta
 • kokemusta alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja/tai tutkimusrahoituksen hankinnasta
 • näyttöä tieteellisestä julkaisutoiminnasta tai muusta kehitystyön tulosten jakamisesta

Tarjoamme

 • ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää sekä itseään että koko infrarakentamisen toimialaa välittämällä omaa osaamistaan ja kokemustaan alan opiskelijoille
 • hyvähenkisen työyhteisön tuen
 • viihtyisän työympäristön ja ajanmukaiset työskentelytilat

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvä työterveyshuolto, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä.

Tehtävä on kokoaikainen ja täytetään toistaiseksi 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet  

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella täältä > löytyvästä linkistä. Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 23.5.2022 klo 23.59.

Liitä sähköiseen lomakkeeseen seuraavat suomen- tai englanninkieliset liitteet pdf-muodossa (nimeä liitteet seuraavasti: sukunimi_etunimi_liitteen_nimi.pdf):

Hakuprosessiin kuuluu jatkoon valittujen osalta henkilökohtainen haastattelu sekä opetustaidon arviointi.

Lisätietoja:  

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pauli Kolisoja, pauli.kolisoja@tuni.fi, p. 040 585 1025

Hakuaika päättyy: 23.05.2022 23:59

To apply for this job please visit tuni.rekrytointi.com.