• Opettaja, sähköasennusala
  • Tekniikka
  • Espoo

Kotisivu Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee opettajaa sähköasennusalalle vakinaiseen palvelussuhteeseen 10.1.2022 alkaen.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa tehtävässä opetettavana alana on sähköalan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä. Soveltuvan erikoisammmattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina.

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita määräajaksi henkilö, joka ei täytä haun kelpoisuusvaatimuksia.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Lisäksi edellytetään kokemusta kiinteistöjen sähköasennuksista. Valittavan henkilön tulee olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja standardin SFS 6002 mukainen ammattihenkilö pienjännitteellä.

Eduksi luetaan taloautomaation tuntemus.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin.

Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen, p. 046 851 5164, heikki.alakiikonen@omnia.fi
Työpaikan osoite Upseerinkatu 11, 02600 ESPOO
Palkkaus OVTES
Työ alkaa 10.1.2022
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 17.12.2021 klo 15:00

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.